Bindande anmälan från 1 augusti till 30 september!

Den bindande anmälan till sång- och musikfesten öppnar
den 1 augusti och stänger den 30 september. Varje ensemble sköter internt insamlingen av personliga anmälningar
från de enskilda medlemmarna. När ensemblen vet vem
som deltar görs anmälan i medlemsregistret Desky av
körens eller orkesterns registeransvariga. Observera
att registeransvariga måste uppge eventuella dieter för
ensemblens medlemmar.


Förslagsvis kan man låta en fysisk anmälningslista gå runt
under en körövning, varefter registeransvariga kan lägga
in uppgifterna i Desky.
Det är möjligt att justera anmälan i Desky fram till den
15 januari 2021. Betalningen av anmälningsavgifterna sker
i slutet av januari.
 

 

 

 

#sångfest21

 

           
 
Sidan tillhandahålls av Finlands svenska sång- och musikförbund